HB Generalforsamling i MIF Loungen

2018-02-15 19:16
 
Onsdag den 28. februar kl. 19.00 er der HB generalforsamling i MIF Loungen. Dagsordnen ifl. vedtægterne.
Alle er velkommen, foreningen er vært ved kaffen.
CS
Christian Steffensen