Sports Nyt nr. 1 2016

2016-07-30 14:13
Sports Nyt nr. 1- 2016 er omdelt i Mønsted By, vi nåede det lige inden ferien. Omdelingen i oplandet via Mønsted Skole sker i uge 32.
Der er også mulighed for at hente et eksemplar i Dagli Brugsen i Mønsted.
 
CS
Christian Steffensen