HB Generalforsamling vel overstået

2016-03-01 19:23
På mandagens HB generalforsamling kunne de godt 25 fremmødte høre formand Jane Krogh Engberg´s 1. beretning om det forgangne år.
En beretning der kom godt rundt om de forskellige ting i MIF, og havde særlig focus på den store frivillige indsat , der bliver ydet af rigtig mange. Jane var også glad for den flexibilitet der er i MIF, så de gode ider hurtigt kan realiseres.
HB kasereren fremlagde regnskabet, der kom ud med et fornuftigt +.
Herefter udspandt der sig en god og konstruktiv debat efter et skriftelig forslag, der var indsendt til generalforsamlingen. Det mundede sig ud i et par ting , der skal arbejdes med og være i focus i det kommende år.
Ved valget til HB trak foreningens mangeårige sekretær Linette Haritz sig tilbage, i stedet blev Tanja Christiansen valgt til posten.
De øvrige afdelingsbestyrelser og udvalg blev godkendt, dog mangler der bestyrelsesmedlemmer til Gymnastik afdelingen. Her arbejdes der på at få bestyrelsen fuldtallig hurtigst muligt og afholdt en extraordinær generalforsamling.
Årest idrætsleder i MIF blev fuld fortjent Torben Blenstrup for hans store indsat i håndbold , men han har også taget del i arbejdet med MIF´s sommerferiearrangement "Sport 4 kids". Der var erindringsgave til sidste års idrætsleder Flemming Pyro.
Diregenten Kaja Nielsen takkede for god ro og orden og den livlige debat , og så var der gaver til den afgående sekretær.
CS
Christian Steffensen